Årsmöte 2023

Välkomna till årsmöte 2023!

Nu är det dags för årsmöte. I år kör vi ett fysiskt årsmöte i matsalen på Snättringeskolan. Du som inte kan vara med kan ge en fullmakt till någon annan medlem i MAS. För att vi ska kunna genomföra en eventuell rösträkning behöver även vi en kopia av fullmakten senast dagen innan årsmötet. Mötet startar klockan 19:00 men vi öppnar dörrarna klockan 18:30 .

Här finns dokumenten inför mötet:
* Komplett Årsmötesinbjudan i PDF-format (med dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, motioner och budget).
* Debiteringslängd
Drift- och Underhållspla v1.8 med ändringar markerade

Årsmöte 2022-03-22 19:00

Välkomna till digitalt årsmöte!

Nu är det dags för årsmötet som vi även i år genomför digitalt, på grund av svårigheten att förutspå vilka restriktioner som skulle gälla just nu. Du som inte kan vara med digitalt kan ge en fullmakt till någon annan medlem i MAS. För att vi ska kunna genomföra en eventuell rösträkning behöver även vi en kopia av fullmakten senast dagen innan årsmötet. Mail med länk har skickas ut till er registrerade e-postadress och ligger HÄR. Vi öppnar mötet från 18:30 så alla kan testa tekniken innan.

Här finns dokumenten inför mötet:
* Komplett Årsmötesinbjudan i PDF-format (med dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, motioner och budget).
* Debiteringslängd
* Drift- och Underhållspla v1.7 med ändringar markerade

Årsmöte 2021-03-17 19:00

Välkomna till digitalt årsmöte!

Nu är det dags för årsmötet som vi ska försöka genomföra digitalt, med de utmaningar det för med sig. På grund av utökade restriktioner har Huddinge kommun nekat oss att vara i Snättringeskolan. Du som inte kan vara med digitalt kan ge en fullmakt till någon annan medlem i MAS. För att vi ska kunna genomföra en eventuell rösträkning behöver även vi en kopia av fullmakten senast dagen innan årsmötet. Mail med länk har skickas ut till er registrerade e-postadress.

Här finns en komplett Årsmötesinbjudan i PDF-format.
Uppdaterad Drift- och Underhållsplan v1.6 med markerade ändringar
Uppdaterad Drift- och Underhållsplan v1.6

Com Hem slutar sända analog TV

Ni som tittar på Com Hems analoga signaler har säkert sett att de informerar om att de kommer att sluta sända ut dessa och helt gå över till digital utsändning. Man slutar i samband med detta att sända kanal 10, 12 och Fox.

Com Hem uppfyller fortfarande det avtal vi har med dem efter denna ändring. MAS uppfyller också åtagandet att tillhandahålla TV-signal till sina medlemmar.

Läs gärna mer på Com Hems informations-sida: comhem.se/digitalisering