Underhålls- och förnyelsefond

Styrelsen har under året jobbat med att ta fram en underhålls- och förnyelseplan för samfälligheten.

Sammanfattningsvis visar kalkylerna på att den avgift vi har idag inte ger avsättning motsvarande det beräknade behovet samt att vi har ett kraftigt underskott sedan tidigare år.

Underhållsplan MAS v1.0

En kommentar till “Underhålls- och förnyelsefond”

 1. Kommentar till MAS underhålls- och förnyelseplan.

  Planen utgår från 19 § i lagen om samfälligheter i vilken stadgas om förvaltning av gemensamhetsanläggningar av kommunalteknisk natur eller annat av större värde. Planen har utöver vad som stadgas i 19 § även betraktat kabel-TV-anläggningen som en tillgång som ska förvaltas på samma sätt.
  Detta är en felaktig tolkning av lagen – kabel-TV är inte av kommunaltekniks natur och har inget större värde. Kabelnätet är gammal teknik som redan nu delvis ersatts med fiberteknik och inom en femårsperiod kommer det att bli ointressant att byta ut det eftersom det mobila 5G-nätet då kommer att vara utbyggt. 5G-teknik ger överföring av stora datamängder till mycket lägre kostnad än vad ett ombyggt kabel-TV-nät kan ge.
  Även uppgradering av föråldrad teknik är ett ytterst osannolikt behov. (Jämför vad som sker med det fasta telefonnätet och elektronikprodukter i allmänhet)

  Kalkyleffekter
  Värderingen av kabel-TV-nätet och ersättningsbehovet bygger således på felaktiga förutsättningar. Kabelnätet är inte att betrakta som en tillgång som kommer att behöva ersättas eftersom ny och prisbilligare teknik kommer att kunna användas för utan att MAS investerar i denna. Avsättningar för att återinvestera i kabel-TV-nät skall ej ske, dels för att det inte är en kommunalteknisk anläggning och dels för att det vore slöseri med gemensamma medel.

  Spolning av vattenledningar är en underhållsåtgärd varför avsättning ej ska ske. Liksom annat underhåll ska det betalas löpande inom ramen för driftsbudgeten. Nedanstående tabell visar hur behovet av avsättningar påverkas.

  Underhålls- och förnyelseplanens kalkyl för beräkning av avsättningsbehov

  Anläggning Åtgärd Intervall Kostnad Kostnad/ år
  Vattenledningar Byte 75 6 250 000 83 333
  Vattenledningar Spolning 5 20 000 4 000
  Kabel-TV-nät Byte 50 3 350 000 67 000
  Kabel-TV-nät Uppgradering 15 20 000 1 333
  Summa per år 155 667
  Antal hushåll 134
  Summa per år och hushåll 1 162

  Kalkyl för beräkning av avsättningsbehov baserad på lagkrav

  Anläggning Åtgärd Intervall Kostnad Kostnad/ år
  Vattenledningar Byte 75 6 250 000 83 333
  Vattenledningar Spolning 5 20 000 Underhåll
  Summa per år 83 333
  Antal hushåll 134
  Summa per år och hushåll 622

  Påverkan på MAS budget

  Den modifierade kalkylen innebär att avsättningar för byte av vattenledningar ryms inom ramen för nuvarande avgiftsnivå
  Intäkterna är för 2019 budgeterade till 323 100 kr. Kostnaderna exklusive avsättning till underhållsfond är budgeterade till 186 200 kr. Det innebär att återstående avsättningsutrymme med 2019 års budget är 136 900 kr.

  Behov enligt lagkrav är enligt MAS kalkyl avseende förnyelse av vattenledningar 83 333 kr vilket ger ett budgeterat resultat om 53 567 kr eller per andel 400 kr.

  Eftersom MAS enligt balansräkning har en betryggande kapitalreserv så innebär det att årsavgiften kan sänkas till 2 000 kr samtidigt som tillräckligt stora avsättningar kan ske.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.