Årsmöte 2022-03-22 19:00

Välkomna till digitalt årsmöte!

Nu är det dags för årsmötet som vi även i år genomför digitalt, på grund av svårigheten att förutspå vilka restriktioner som skulle gälla just nu. Du som inte kan vara med digitalt kan ge en fullmakt till någon annan medlem i MAS. För att vi ska kunna genomföra en eventuell rösträkning behöver även vi en kopia av fullmakten senast dagen innan årsmötet. Mail med länk har skickas ut till er registrerade e-postadress och ligger HÄR. Vi öppnar mötet från 18:30 så alla kan testa tekniken innan.

Här finns dokumenten inför mötet:
* Komplett Årsmötesinbjudan i PDF-format (med dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, motioner och budget).
* Debiteringslängd
* Drift- och Underhållspla v1.7 med ändringar markerade

Årsmöte 2021-03-17 19:00

Välkomna till digitalt årsmöte!

Nu är det dags för årsmötet som vi ska försöka genomföra digitalt, med de utmaningar det för med sig. På grund av utökade restriktioner har Huddinge kommun nekat oss att vara i Snättringeskolan. Du som inte kan vara med digitalt kan ge en fullmakt till någon annan medlem i MAS. För att vi ska kunna genomföra en eventuell rösträkning behöver även vi en kopia av fullmakten senast dagen innan årsmötet. Mail med länk har skickas ut till er registrerade e-postadress.

Här finns en komplett Årsmötesinbjudan i PDF-format.
Uppdaterad Drift- och Underhållsplan v1.6 med markerade ändringar
Uppdaterad Drift- och Underhållsplan v1.6

Com Hem slutar sända analog TV

Ni som tittar på Com Hems analoga signaler har säkert sett att de informerar om att de kommer att sluta sända ut dessa och helt gå över till digital utsändning. Man slutar i samband med detta att sända kanal 10, 12 och Fox.

Com Hem uppfyller fortfarande det avtal vi har med dem efter denna ändring. MAS uppfyller också åtagandet att tillhandahålla TV-signal till sina medlemmar.

Läs gärna mer på Com Hems informations-sida: comhem.se/digitalisering

Icke önskad VVS-kontakt

En medlem hörde av sig till styrelsen efter att ha blivit uppringd av ”VVS-tjänst Norden” som hävdade att ”det är beslutat här i området” att alla rör ska spolas. Vi vill vara tydliga med att MAS inte tagit något beslut om generell spolning av avloppsrör och att det inte är ett företag vi jobbar med. Styrelsen jobbar däremot vidare med vår renoveringsplan genom att:
1. Kartlägga rensbrunnar, nästan klart
2. Samla in kontaktpersoner i respektive område, pågår
3. Filma samtliga avloppsrör, under hösten
4. Ta in offerter på åtgärder
5. Renovera på lämpligt sätt område för område, under kommande år

När det är dags att göra något i din fastighet kommer styrelsen ta kontakt direkt med respektive medlem.

Mvh Styrelsen i MAS

Årsmöte 2020 – 11e mars

Välkomna till Årsmöte i Snättringeskolans matsal onsdagen den 11 mars kl 19:00!

-> Notera att i den utdelade dagordningen så står det fel datum. Prata gärna med era grannar så de inte går på fel dag! <-

Styrelsen har under året som gått arbetat vidare med underhålls- och förnyelseplanen, och då alltmer på vilken ekonomisk påverkan den får. Vi hade under hösten 2019 ett extramöte för att ge alla en möjlighet till en ökad förståelse i frågan. Vi delade också ut ett informationsbrev strax före jul där vi försöker konkretisera behovsbilden och vad vi anser att årsavgiften behöver justeras till.

Sammanfattningsvis visar kalkylerna på att den avgift vi har idag inte ger avsättning motsvarande det beräknade behovet samt att vi har ett kraftigt underskott sedan tidigare år. Styrelsen föreslår en höjning av avgiften för 2020 till 8000 kr. Beslut om årsavgift tas på stämman.

Under kommande år behövs nya krafter till styrelsen, och vi är även i behov av medlemmar som kan hjälpa till på andra sätt. Kom till mötet och bidra!

Varmt välkomna önskar styrelsen, Björn Eriksson, Martin Christensson, Tess Fremin, Jörgen Prawitz, Jörgen Enickl, Johan Berglund samt Johan Hyensjö