Frågor och svar

Vi skriver ner svaren på de frågor vi får in till styrelsen.

Om samfälligheten

Vad är en samfällighet

En samfällighet skapas för att förvalta en anläggning som är gemensam tex en väg, ledningar, rör, mark, ett område. Läs mer på lantmäteriet här (https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/samfalligheter/). I vårt fall Kallvatten, Spillvatten (avlopp), Dagvatten (regnvatten) och Kabel-TV-nätet.

Avgifter

Föreningen tar ut en årlig avgift av medlemmarna vilken går till ett basalt utbud på kabel-TV, drift- och underhåll av anläggningarna, samt avsättning till en renoveringsfond. Avgiften är för närvarande 8000 kr (inkl moms 1600kr) per år. Avgiften är uppdelad på två delar om 4000kr styck. Den första delen ska vara betalda den 30/4 och den andra delen ska vara betald 30/10 till föreningens PG glöm inte skriva namn och adress.

Tanken är att den ska sänkas om några år när vi har renoverat klart våra rör som nu är mer än 50 år gamla.

Information

E-post, vi har en e-post lista där vi skickar ut information till alla medlemmar. Det är viktigt att vi har en uppdaterad lista så skicka namn, adress och e-post till styrelsen@milsten.nu

Hemsidan här publicerar vi information kring årsmöten

På Facebookgruppen Milsen1 hittar du information om vad som händer i föreningen och närområdet.

Driftstörning

Driftstörning Stockholm Vatten

Vill du få avisering vid driftstörningar anmäl dig på https://www.stockholmvattenochavfall.se/om-oss/om-oss/kontakta-oss/sms-avisering-vid-driftstorningar/

Driftstörning ComHem

Ifall du har problem med ditt ComHem så kontakta Tele2 som äger ComHem https://www.tele2.se/kundservice/drift-och-felsok

Utemiljö

Råttor eller andra skadedjur

Har ni problem med råttor eller andra skadedjur så kontakta ert försäkringsbolag. Genom hemförsäkringen har man rätt till hjälp mot skadedjur. De brukar kolla snabbt vad som kan göras. Informera gärna grannar och styrelsen.

Parkering på gatorna

Det är kommunen som äger och sköter gatorna inom samfälldheten. Ibland kör parkeringsvakter runt och bötfäller. Det som gäller för parkering på gatorna står på kommunens hemsida https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/parkering/parkering-och-avgifter/

” 24-timmarsregeln gäller på allmän gata eller väg under måndag till fredag. Den innebär att du inte får parkera längre än 24 timmar i följd på vardagar. På lördag, söndag, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.”

Parkera gärna på de parkeringsplatser som finns i området samt på förskolans parkering och Grodans parkering istället för på gatan så får sopbil, snöröjning, post och blåljus mm lättare att komma fram.

Försäljning

Avgift vid försäljning

Styrelsen skickar ut inbetalningskort till den person som står som ägare till fastigheten enligt lantmäteriet. Vid försäljning får säljaren och köparen komma överens om hur avgiften ska regleras mellan dem. Hur uttaxering (årsavgiften) ska regleras vid äganderättsövergång (ägarbyte) styrs i Samfällighetslagen (SFL) paragraf 44 (https://lagen.nu/1973:1150) . Det finns mer information kring detta i detta dokument.

Övrigt

Bergvärme

Det är kommunen som hanterar den här typen av frågor mer information finns här https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/din-bostad-och-tomt/installera-varmepump/#Valj-en-certifierad-borrare

Hantverkare

Vi får ofta frågan om vi kan rekommendera någon bra hantverkare. Styrelsen rekommenderar inga hantverkare men ställ frågan i facebookgruppen Milsten1 och/eller hör med grannarna.

Rödfärgen i området

Den speciella rödfärgen som används i området kallas Milstensröd och är en speciell färg som är framtagen för området. Den finns att köpa på Woody Huddinge, fråga bara efter Milstensröd.