Icke önskad VVS-kontakt

En medlem hörde av sig till styrelsen efter att ha blivit uppringd av ”VVS-tjänst Norden” som hävdade att ”det är beslutat här i området” att alla rör ska spolas. Vi vill vara tydliga med att MAS inte tagit något beslut om generell spolning av avloppsrör och att det inte är ett företag vi jobbar med. Styrelsen jobbar däremot vidare med vår renoveringsplan genom att:
1. Kartlägga rensbrunnar, nästan klart
2. Samla in kontaktpersoner i respektive område, pågår
3. Filma samtliga avloppsrör, under hösten
4. Ta in offerter på åtgärder
5. Renovera på lämpligt sätt område för område, under kommande år

När det är dags att göra något i din fastighet kommer styrelsen ta kontakt direkt med respektive medlem.

Mvh Styrelsen i MAS

Årsmöte 2020 – 11e mars

Välkomna till Årsmöte i Snättringeskolans matsal onsdagen den 11 mars kl 19:00!

-> Notera att i den utdelade dagordningen så står det fel datum. Prata gärna med era grannar så de inte går på fel dag! <-

Styrelsen har under året som gått arbetat vidare med underhålls- och förnyelseplanen, och då alltmer på vilken ekonomisk påverkan den får. Vi hade under hösten 2019 ett extramöte för att ge alla en möjlighet till en ökad förståelse i frågan. Vi delade också ut ett informationsbrev strax före jul där vi försöker konkretisera behovsbilden och vad vi anser att årsavgiften behöver justeras till.

Sammanfattningsvis visar kalkylerna på att den avgift vi har idag inte ger avsättning motsvarande det beräknade behovet samt att vi har ett kraftigt underskott sedan tidigare år. Styrelsen föreslår en höjning av avgiften för 2020 till 8000 kr. Beslut om årsavgift tas på stämman.

Under kommande år behövs nya krafter till styrelsen, och vi är även i behov av medlemmar som kan hjälpa till på andra sätt. Kom till mötet och bidra!

Varmt välkomna önskar styrelsen, Björn Eriksson, Martin Christensson, Tess Fremin, Jörgen Prawitz, Jörgen Enickl, Johan Berglund samt Johan Hyensjö

Fråga om elbilsladdning

På mötet igår fick styrelsen en fråga om laddning av elbilar. Grunden var denna artikel från expressen .

Vår bedömning är att detta inte är fallet i vår samfällighet. Problemet verkar vara att samfälligheten i artikeln har uttag för motorvärmare i sitt anläggningsbeslut och att de inte får användas för laddning av elbil. Eftersom MAS inte har några motorvärmaruttag i anläggningsbeslutet så ska detta inte påverka oss.
De enda kostnader för el som föreningen ska ha är för kabal-TV-nätet. Finns det ytterligare användning vill styrelsen gärna få veta detta.
/Martin

MAS 50 år

Det är 50 år sedan de första husen byggdes i Milsten och det ska vi fira med tårta och kaffe!

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till Snättringeskolans matsal torsdag 24:e oktober kl.18:30–20:30. Anmäl er på denna länk senast 17/10!

Har du kvar någon broschyr, bilder eller annat intressant material från när Milsten byggdes, så ta gärna med och visa upp det!

Underhålls- och förnyelseplan
Ska vi stänga ner kabel-TV nätet på sikt eller återinvestera?
Ska vi spara ihop till renovering av våra rör eller låta de boende betala när kostnaden uppkommer? Under kvällen vill styrelsen ta en stund för att diskutera synen på våra gemensamma anläggningar och de behov vi har framåt. Styrelsen ser fortsatt att vi från 2020 behöver höja våra avgifter,och vill här ge möjlighet till en ökad förståelse för hur det bedömts och beräknats. När det blir dags för årsmötet i början på nästa år är detta en viktig fråga varför vi välkomnar att fler bildar sig en uppfattning.Förslaget till Underhålls-och förnyelseplan finns längre ner på sidan och där kan ni redan i förväg dela med er av era åsikter.

Bra rabatt på färg
Alla medlemmar i föreningen har möjlighet att köpa färg med bra rabatt hos Caparol i Västberga. Vi berättar mer om detta vid mötet.

Varmt välkomna önskar styrelsen,
Jörgen Prawitz, Jörgen Enickl, Tess Fremin, Martin Christensson, Björn Eriksson, Johan Berglund och Johan Hyensjö

Välkommen till årsmöte 13e mars!

Hej alla grannar!

Det börjar dra ihop sig till årsmöte för MAS (Milstens Anläggnings- och samfällighetsförening) och vi vill välkomna er till Snättringeskolans matsal
onsdagen den 13:e mars kl.19:00.

Styrelsen har under året jobbat med att ta fram en underhålls- och förnyelseplan för samfälligheten. Sammanfattningsvis visar kalkylerna på att den avgift vi har idag inte ger avsättning motsvarande det beräknade behovet samt att vi har ett kraftigt underskott sedan tidigare år. Styrelsen har dock inte föreslagit någon höjning av avgiften för 2019, då planen inte är fastslagen. Vi kommer att diskutera detta vidare på stämman.

Under kommande år kommer vi att behöva några nya krafter till styrelsen: en ordförande, en suppleant och två revisorssuppleanter. Kom till mötet och bidra!

Vi jobbar vidare med att komplettera vår e-post-lista. För er som inte har gjort det tidigare; skicka namn och adress till styrelsen@milsten.nu. Vår önskan är att vi ska kunna knyta ihop så många hushåll som möjligt i vår utskickslista.

Passa på att gå med i vår facebookgruppen Milsten1. Där får ni information om vad som händer i samfälligheten och i närheten.

Varmt välkomna önskar styrelsen,

Jörgen Prawitz, Jörgen Enickl, Tess Fremin, Martin Christensson, Björn Eriksson, Anki Krämmer samt Anders Johansson

Dagordning MAS Årsmote 2019