Om MAS och Styrelsen

Milstens Anläggnings och Samfällighetsförening förvaltar våra gemensamma anläggningar: Kallvatten, Spillvatten (avlopp), Dagvatten (regnvatten) och Kabel-TV-nätet. Som fastighetsägare blir du automatiskt medlem i förening genom köpet av fastigheten.

Föreningens ansvar enligt anläggningsbeslutet:
”Kallvatten – kommunens anslutningspunkt – vattenmätarna i varje hus
Spillvatten – kommunens anslutningspunkt – kopplingspunkt huvudservis
Dagvatten – kommunens anslutningspunkt – kopplingspunkt huvudservis
(marknivå inkl.dagvattenbrunnar med lock).
TV-och Radioanläggningen med förstärkare i plåtskåp, ledningssystem t.o.m. vägguttagen i varje hus, dock ej plastlocken.”

Föreningen tar ut en årlig avgift av medlemmarna vilken går till ett basalt utbud på kabel-TV, drift- och underhåll av anläggningarna, samt avsättning till en renoveringsfond. Avgiften är för närvarande 8000 kr per år. Tanken är att den ska sänkas om några år när vi har renoverat klart våra rör som nu är mer än 50 år gamla.

Här kan du hitta våra stadgar

Som medlem har du några saker att tänka på

  • Om du har rensluckor för dag- eller spillvatten på din tomt så måste dessa vara tillgängliga och får tex inte permanent byggas över.
  • Vattenkranarna på vardera sidan om vattenmätaren behöver ”motioneras” en gång per år så de inte fastnar. Om första kranen fastnat och du får en läcka i eller måste byta den eller mätaren, måste man stänga av vattnet ute i gatan, vilket drabbar många.
  • Kabel-TV-kablarna (Tele2, tidigare Com Hem) går igenom fastigheterna. Vid renovering behöver man vara försiktig så man inte skadar dem eller uttagen, vilket i så fall påverkar efterliggande grannar.
  • Fiberkablar för bredband är på vissa ställen installerade i krypgrunder under husen. Detta är inte MAS ansvar, men vi kan ju hjälpas åt att vara rädda om dem ändå.

Styrelsen för MAS

MAS väljer styrelse på årsmötet som brukar hållas i mars/april.
Enligt årsmöte 2023:
Ordförande: Per Egemo
Ordinarie ledamöter:
Johan Lindström – Kassör
Johan Hyensjö – Sekreterare
Jörgen Prawitz
Mattias Wickberg
Styrelsesuppleanter:
Agneta Nilsson
Max Krabbenhöft